Kup koszulkę i zgarnij
Allegro Smart - logo
na rok!

Limitowana koszulka zaprojektowana przez Jurka Owsiaka, a do tego darmowe dostawy z Allegro przez 365 dni! Masz już SMART? Przedłużymy go o kolejny rok 

Pula koszulek festiwalowych została wyczerpana.

Koszulka Allegro na Najpiękniejszą Domówkę Świata!

Zdobądź pamiątkę tej nietypowej edycji Festiwalu. W oczekiwaniu na kolejne spotkanie w Kostrzynie nad Odrą korzystaj z darmowych dostaw na Allegro przez cały RO(C)K.

Regulamin Promocji
Regulamin Promocji
Jurek Owsiak - zdjecie

Zobacz, co o koszulce w rock’and’rollowym stylu mówi Jurek Owsiak

Włącz video

Czym jest Allegro SMART?

Allegro SMART to usługa, dzięki której otrzymujesz:

Smart! okazje, dzięki którym kupisz produkty w obniżonych cenach lub otrzymasz do nich dostęp wcześniej, niż inni

Nielimitowaną liczbę bezpłatnych dostaw do sieci tysięcy Paczkomatów i punktów odbioru, listów poleconych, a także za pośrednictwem kuriera na terenie całej Polski.

Bezpłatne zwroty przesyłek Allegro Smart!

Rób beztrosko zakupy i oszczędzaj więcej z każdą kolejną przesyłką!

Dowiedz się więcej

Wielkie EKO-ło
czyli 11 najpiękniejszych lat Allegro x Pol’and’Rock Festival

Od ponad dekady Strefa Allegro na festiwalu zawsze gra EKO. Do tej pory pobiliśmy aż 5 rEKOrdów Guinessa, zbieraliśmy plastikowe butelki, uczyliśmy się EKOlogicznych inicjatyw i zasad zero waste. Prześledź historię Strefy Allegro i zobacz, co jeszcze udało nam się zrobić.

Włącz film
i poczuj atmosferę
Strefy Allegro
na nowo!

Włącz video
Gra memo - foto

SMART MEMO Dziękujemy
za wspólną zabawę! 

Graj o kod Allegro SMART, dzięki któremu włączysz lub przedłużysz usługę darmowych dostaw na Allegro.pl na miesiąc. 1000 pierwszych osób każdego dnia otrzyma Allegro Smart - logo na miesiąc. 500 osób z najlepszym dziennym wynikiem otrzyma Allegro Smart - logo na cały rok!

Najlepsi gracze

 • 1 arti
 • 2 kama1959
 • 3 orochimaru19
 • 4 ksalek
 • 5 ThePigletPaglet
 • 6 wqer2
 • 7 dziadzisko
 • 8 Akro
 • 9 kovval
 • 10 PozdrawiamPTC
Pokaż cały ranking

Masz problemy techniczne z grą MEMO? Napisz do nas na odbierz@smartnarock.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem gry pod nazwą „SMART MEMO” („Gra”) jest Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 („Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Gry, zasady uczestnictwa, nagrody, czas trwania konkursu, sposób wyłonienia laureatów Gry, zasady postępowania reklamacyjnego oraz przekazania im nagród.
 3. Gra prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 30 lipca 2020 roku do dnia 01 sierpnia 2020 roku.
 4. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.smartnarock.pl („Serwis”) oraz w siedzibie Organizatora (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań).
 5. Gra nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. Wymagania techniczne

 1. Wzięcie udziału w Grze jest darmowe i w przypadku udziału w niej wymaga:
  a) urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet;
  b) przeglądarki internetowej Google Chrome 84.0.4147.89 lub Mozilla Firefox 78.0.2
  c) włączenia obsługi cookies, javascript i local storage;
  d) używanie wtyczek blokujących reklamy (adblock, ublock) może powodować problemy w działaniu gry.

§ 3. Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Gry („Uczestnik”) może być:
 2. a) osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. b) osoba, która nie ukończyła 18 lat lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody jej prawnego opiekuna na udział w Konkursie. 
 4. Z udziału w Grze wyłączeni są:

Z udziału w Grze wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz inne osoby, które brały bezpośredni udział w organizowaniu Gry, a także członkowie ich najbliższych rodzin, za których uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź faktycznego wspólnego pożycia.

 1. Każdy użytkownik ma możliwość wielokrotnego, nieograniczonego korzystania z Gry. Nagroda może zostać przyznana tylko jeden raz jednemu użytkownikowi.
 2. W ramach Gry zakazane jest:
 3. a) korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności, botów, cheatów i podobnych rozwiązań mających na celu uzyskanie nieuprawnionej przewagi nad innymi Uczestnikami; 
 4. b) ingerowania w kod źródłowy lub funkcjonalności Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem ingerowania w celu uzyskania nieuprawnionej przewagi nad innymi Uczestnikami. 
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Gry wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Gry, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Gry poprzez zablokowanie mu dostępu do Serwisu.
 6. Przystąpienie do Gry jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Przystępując do Gry, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Grze

§ 4. Zasady Gry

 1. Gra “SMART MEMO” polega na odkrywaniu kart ze zdjęciami i znalezieniu par takich samych kart.
 2. Gracz odsłania 2 karty. Jeśli są to takie same karty, zostaną one odsłonięte, jeśli nie, karty będą odwrócone z powrotem. Celem gracza jest odsłonięcie wszystkich kart przy możliwie najmniejszej liczbie ruchów. W grze liczony jest czas oraz liczba ruchów.
 3. Organizator udostępnia Uczestnikom dzienne rankingi Gry.
 4. Każdy Uczestnik może, lecz nie musi zapisywać osiągniętego wyniku.
 5. Jeden Uczestnik może zapisać maksymalnie 10 wyników w ciągu jednego dnia.

§ 5. Nagrody

 1. W ramach Gry Organizator rozda Uczestnikom kody Allegro SMART. Pula kodów Allegro SMART jest ograniczona do 3000 szt.
 2. Warunkiem otrzymania kodu jest prawidłowe ukończenie Gry.
 3. Indywidualne kody na usługę Allegro SMART zostaną wysłane do użytkownika na adres e-mail podany po ukończeniu Gry w ciągu 7 dni i będą dostępne do pobrania z treści wiadomości.
 4. Kody pozwalają na aktywowanie lub przedłużenie usługi Allegro SMART. Czas na aktywacje kodów to 31.12.2021. Aktywacji dokonuje się na stronie https://allegro.pl/smart/kod.
 5. Dla osób posiadających aktywną usługę Allegro SMART przedłużenie może zostać dokonane po wygaśnięciu obecnego okresu rozliczeniowego.
 6. Na jednym koncie użytkownika Allegro można użyć jednego kodu promocyjnego Allegro SMART. Wszelkie informacje dotyczące usługi Allegro SMART dostępne są pod adresem: https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-uslugi-allegro-smart-jD4xM390DU3
 7. Dodatkowo w ramach dziennych rankingów, Organizator rozda 1000 kodów Allegro SMART ważnych przez 1 rok od momentu aktywacji na stronie: https://allegro.pl/smart/kod.

§ 6. Dane osobowe

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 2. Uczestnik może się zwrócić do Organizatora, wykorzystując adres mailowy: privacy_afp@allegro.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora dla celów organizacji Gry, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród, wykonania obowiązków podatkowych związanych z przyznanymi nagrodami, a także dla celów informowania o wynikach Gry. Organizator przetwarza dane osobowe także dla celów statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalność wykonania obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 5. W zakresie, w jakim Organizator będzie na potrzeby Gry przetwarzał dane osobowe Uczestników obejmujące dane, które nie są niezbędne do organizacji Gry, jak również w przypadku udostępniania danych osobom trzecim – Uczestnik zostanie poproszony o wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (tzw. check-box) w formularzu rejestracyjnym Gry.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują:
 7. a) dane udostępnione przez Uczestników w formularzu rejestracyjnym (obejmujące nick, adres e-mail); podanie tych danych jest wymogiem umownym, a brak ich podania uniemożliwi Uczestnikowi odbiór Nagrody;
 8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora po upływie okresu udziału Uczestnika w Grze dla celów archiwalnych, przez okres 6 lat. Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą niezbędne do zapewnienia rozliczalności Organizatora z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 9. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. W zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie jego zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym momencie w taki sam sposób, w jaki jej udzielił.
 12. Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu jednak nie później niż w terminie do 14 dni od daty jego zakończenia na adres Organizatora: Allegro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Organizator Gry zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na stronie Serwisu. 
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 4. Organizator poinformuje o swojej decyzji w formie pisemnej lub na adres email Uczestnika, podany w formularzu kontaktowym.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „SMART NA ROCK” („Promocja”) jest Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 („Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji, zasady uczestnictwa, oraz sposób przekazania nagród.
 3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 27 lipca 2020 roku do dnia 03 sierpnia 2020 roku.
 4. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.smartnarock.pl („Serwis”) oraz w siedzibie Organizatora (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań).


§ 2. Wymagania techniczne

 1. Wzięcie udziału w Promocji jest darmowe i w przypadku udziału w niej wymaga:
  a) zarejestrowanego konta na platformie Allegro.pl,
  b) dostępu do sieci Internet,

§ 3. Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być:
 2. a) osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. b) osoba, która nie ukończyła 18 lat lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody jej prawnego opiekuna na udział w Konkursie. 
 4. W ramach Promocji:
  a) użytkownik dokonuje zakupu specjalnie oznaczonej, pomarańczowej koszulki Pol’and’Rock „Koszulka” wystawionej w ofertach na platformie Allegro.pl przez użytkownika Allegro_CSR. Zakupu można dokonać wyłącznie w okresie od 27.07 od godz. 00:01 do 3.08 20120 roku, godz. 23:59 lub do wyczerpania puli nagród w liczbie 5 000 szt. 
 5. b) użytkownikowi do zakupionej koszulki przyznawanych jest pakiet Allegro SMART
 1. Niezależnie od ilości zakupionych koszulek jednemu użytkownikowi przysługuje wyłącznie jeden pakiet Allegro SMART (pkt 2. ust. b). Zakup większej ilości koszulek nie spowoduje przedłużenia pakietu o okres większy niż 1 rok.
 2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Przystępując do Promocji, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

§ 4. Zasady Promocji

 1. W ramach Promocji Organizator rozda Uczestnikom kody Allegro SMART na rok. Pula kodów Allegro SMART jest ograniczona do 5000 szt.
 2. Warunkiem otrzymania kodu jest zakup koszulki.
 3. Indywidualne kody na usługę Allegro SMART zostaną wysłane do użytkownika na adres e-mail podany przy zakupie Koszulki w ciągu 7 dni i będą dostępne do pobrania z treści wiadomości.
 4. W przypadku braku otrzymania wiadomości e-mail z kodem Allegro SMART należy skontaktować się z pod adresem: odbierz@smartnarock.pl
 5. Kody pozwalają na aktywowanie lub przedłużenie usługi Allegro SMART. Czas na aktywacje kodów to 31.12.2021. Aktywacji dokonuje się na stronie https://allegro.pl/smart/kod.
 6. Dla osób posiadających aktywną usługę Allegro SMART przedłużenie może zostać dokonane po wygaśnięciu obecnego okresu rozliczeniowego.
 7. Na jednym koncie użytkownika Allegro można użyć jednego kodu promocyjnego Allegro SMART. Wszelkie informacje dotyczące usługi Allegro SMART dostępne są pod adresem: https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-uslugi-allegro-smart-jD4xM390DU3

§ 5. Dane osobowe

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 2. Uczestnik może się zwrócić do Organizatora, wykorzystując adres mailowy: privacy_afp@allegro.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora dla celów organizacji Gry, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród, wykonania obowiązków podatkowych związanych z przyznanymi nagrodami, a także dla celów informowania o wynikach Gry. Organizator przetwarza dane osobowe także dla celów statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalność wykonania obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 5. W zakresie, w jakim Organizator będzie na potrzeby Gry przetwarzał dane osobowe Uczestników obejmujące dane, które nie są niezbędne do organizacji Gry, jak również w przypadku udostępniania danych osobom trzecim – Uczestnik zostanie poproszony o wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (tzw. check-box) w formularzu rejestracyjnym Gry.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują:
 7. a) dane udostępnione przez Uczestników w formularzu rejestracyjnym (obejmujące nick, adres e-mail); podanie tych danych jest wymogiem umownym, a brak ich podania uniemożliwi Uczestnikowi odbiór Nagrody;
 8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora po upływie okresu udziału Uczestnika w Grze dla celów archiwalnych, przez okres 6 lat. Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą niezbędne do zapewnienia rozliczalności Organizatora z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 9. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. W zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie jego zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym momencie w taki sam sposób, w jaki jej udzielił.
 12. Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu jednak nie później niż w terminie do 14 dni od daty jego zakończenia na adres Organizatora: Allegro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Organizator Gry zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na stronie Serwisu. 
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 4. Organizator poinformuje o swojej decyzji w formie pisemnej lub na adres email Uczestnika, podany w formularzu kontaktowym.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2020r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.